Zonneweide Hoeve de Ruif

Duurzaam leven in Echt-Susteren

Presentatie Definitief Ontwerp

Infoavond 18 Januari 2021

Terugkijken

4,9 hectares

Totale oppervlakte


4,4 hectares

Oppervlakte aan zonnepanelen


5000 m2

Oppervlakte aan natuur


8.598 Panelen

Aantal modules


5.028,66 kWp

Capaciteit


5.000.000 kWh

Jaarlijkse stroomproductie


1700 huishoudens

Aantal huishoudens van stroom voorzien


58.315 ton

CO2 reductie over de gehele looptijd


260.380.000 km

Gelijk aan de uitstoot van gereden km's

Natuurinclusieve Zonneweide Hoeve de Ruif

Onze aarde warmt op, ons klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken uitgeput. De uitstoot van CO2 is hier een belangrijke oorzaak van.

Om de groeiende vervuiling tegen te gaan is het van belang minder afhankelijk te worden van vervuilende energie productie en zal CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen verminderd moeten worden. 

Ook de gemeente Echt-Susteren staat voor een enorme uitdaging. De ambitie om woningen en gebouwen uiterlijk in 2050 van aardgas af te krijgen werd uitgesproken op nationaal niveau. Daarnaast moest vóór 2021 helder zijn op wijkniveau wat het alternatief voor aardgas zal worden. Gebaseerd op deze nationale ambitie stelde de gemeente Echt-Susteren als doel een energie-neutraal Echt-Susteren in 2040 te realiseren.

Om deze doelstellingen te kunnen halen, zullen naast kleinschalige energieprojecten in de kernen (zoals zonnepanelen op daken), tevens grootschalige energieprojecten noodzakelijk zijn. Daken alleen zijn niet genoeg om te voldoen aan de vastgestelde doelstellingen. Om deze reden dienen ook grondprojecten gerealiseerd te worden en de locatie voor dit project biedt daarvoor de juiste mogelijkheid.

In 2020 heeft de gemeente een oproep gedaan om ideeën daarvoor te melden.

Op dat moment hebben wij, Hoeve de Ruif en NaGa Solar, gezamenlijk een plan geïnitieerd om een zonneveld te realiseren nabij de locatie Hoeve de Ruif aan de Maasbrachterweg 97 in Berkelaar, Echt-Susteren. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het duurzaam opwekken van energie, rekening houdend met de directe omgeving, het landschap en natuur inclusiviteit. Ons plan is door middel van een projectselectie uitgekozen door de gemeente. Om onze ambities ruimtelijk maar vooral landschappelijk vorm te geven hebben wij bureau Pouderoyen-Tonnaer betrokken bij het plan om ons te adviseren en te ondersteunen bij onderwerpen als planologie, landschappelijke - en maatschappelijke inpassing en social return. 

Groene stroom productie & CO2 reductie

Het zonnepark langs de Maasbrachterweg zal in totaal een vermogen hebben van 1066 kWp. Dit wekt jaarlijks zo’n 989.000 kWh aan energie op, wat genoeg voor het gemiddelde gebruik van ca. 1440 lokale huishoudens.

Met het opwekken van deze groene energie is het niet meer nodig stroom te gebruiken die opgewekt word met gebruik van fossiele brandstoffen. In totaal levert dit een CO2 reductie op van 53.750 ton.

Natuur & Biodiversiteit

Om een ecologische balans in de natuur te behouden, is het van belang om meerdere planten, dieren en insecten te behouden in de natuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat onze manier van het bedrijven van landbouw met veel monocultuur ten koste gaat van deze natuur en biodiversiteit.

Met de komst van deze parken kan de landschappelijke kwaliteit verbeterd worden door de natuur opnieuw vorm te geven. Nieuwe vormgeving van de natuur kan mogelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld het gebruik van lage struiken, kruidenrijke grassen en bloemrijke randen met bijenkasten. Ook wordt er rekening gehouden met de hoogte van de panelen waardoor bijvoorbeeld schapen de mogelijkheid hebben om zich vrij te kunnen bewegen tussen de panelen door. Verschillende opties zijn mogelijk, ook met beperkte schaduwvorming op de zonnepanelen. Het is wetenschappelijk bewezen dat zonneparken op deze manier een goede bijdrage kunnen leveren aan de natuur en biodiversiteit.

Specifiek voor dit project worden er met een aantal zaken rondom natuur en dier rekening gehouden met het plannen van het nieuwe landschap. 

Zicht op het zonnepark

De hoogte van de panelen is 190 cm. Om ook het zicht vanuit de Maasbrachterweg op het zonnepark zo veel mogelijk te beperken zal er gebruik worden gemaakt van een omheining rondom de zonneweide welke word aangeplant met groen. Met de tijd zal de omheining dus dichter en dichter begroeien zodat het zicht op het park geheel ontnomen wordt.

Een gedeelte langs het pad heeft wel zicht op de zonneweide. Zo is er voor wandelaars en ruiters mogelijk om de zonneweide van dichtbij te bekijken.

Het zicht vanaf de dijk is zeer beperkt. Dit vanwege de bomenrij welke langs de dijk al aanwezig is. Voor een impressie van de verschillende aangezichten kunt u een kijkje nemen in onze galerij.

Bekijk de 3D impressie

Galerij

Lokale participatie

De lokale or regionale organisatie van duurzame energievoorzieningen biedt kansen voor de gemeenschap hieraan deel te nemen. Zo kan men persoonlijk participeren in de energietransitie en profiteren van de voordelen die deze te bieden heeft. Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.

Een voorbeeld van de financiële voordelen die dit project mogelijk te bieden heeft is de opzet van een lokale energiecoöperatie met bijvoorbeeld een postcoderoos regeling, waarbij omwonenden kunnen participeren door mee te investeren in de zonne-installatie en hiervan persoonlijk de voordelen van terugzien op hun energierekening tijdens de looptijd van het project. Energie Coöperatie Echt-Susteren "Echt-Duurzaam", is de faciliterende partij voor financiele participatie in alle projecten in Echt-Susteren.

Buiten financiële participatie, kan dit park ook een maatschappelijke inbreng geven aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij zonneparken zoals deze is er behoefte aan onderhoud. Het schoonmaken van de panelen en het beheren van de natuur. Deze werkzaamheden kunnen onder begeleiding uitgevoerd worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen Sterker

Zonneparken zoals deze bieden de mogelijkheid om samen met maatschappelijke organisaties en de bewoners van de gemeente een nieuwe inpassing te geven aan bestaande gebieden. Wij vinden het fijn als u uw kennis deelt en meedenkt met betrekking tot onze toekomstige plannen, dat u uw bezwaren en belemmeringen kwijt kan. U zit er immers middenin en wij vinden het belangrijk om genoeg draagvlak te creëren. Daarom is het van belang dat u en anderen gebruik maken van hun zeggenschap in het opnieuw inrichten van deze gebieden. Zodat naast de komst van parken die hernieuwbare energie opwekken, ook andere initiatieven daar omheen ontwikkeld kunnen worden die de levenskwaliteit van de omwonenden verder doet verbeteren. 

Voor meer informatie over de participatiemogelijkheden, het aangeven van uw interesse hierin of voor andere ideeën die de sociale participatie kunnen stimuleren voor dit project. Kunt u een kijkje nemen op de FAQ pagina of contact opnemen via het contactformulier.

Neem contact op